085 833 6669 - Ook op Whatsapp! info@deadministratieonline.nl

Een gemiddeld Nederlands gezin van vier personen verbruikt jaarlijks ongeveer 4.500 kWh elektriciteit. Een gemiddeld systeem dat wordt aangeschaft is een pakket van 10 panelen. De prijs van een dergelijk pakket (inclusief installatie) zonnepanelen ligt op ongeveer € 5.000,- (incl. btw). In dit bedrag is ongeveer € 870,- btw inbegrepen. Hiermee kan het gemiddelde gezin meer dan 50% van haar jaarlijkse stroomverbruik goedkoop en op groene wijze opwekken. De investering kan in 7 à 10 jaar terug verdiend worden. Om dit precies te weten moeten alle relevante factoren in beeld gebracht worden, de ligging ten opzicht van de zon is hier de belangrijkste van. De btw op de aanschafkosten en de btw op de installatiekosten van het zonnestroomsysteem kunnen bij de Belastingdienst teruggevraagd worden.

Om dit bedrag terug te ontvangen dient u zich bij de belastingdienst als btw-ondernemer aan te melden, dit kan door de persoon op wiens naam de energierekening staat. In de eerstvolgende aangifte geeft u het terug te ontvangen bedrag op en dient u een (vastgesteld) bedrag (een forfait) te betalen. Hierbij moet u denken aan een bedrag van circa € 60,-. Dit betekent dat u een teruggaaf krijgt van € 870 – € 60 = € 810,-. Direct na deze aangifte dient u een verzoek in voor een ontheffing van uw administratieve verplichtingen, u hoeft dan geen btw-aangiften meer te doen. Dit is mogelijk omdat een gemiddeld gezin (met de 10 panelen) zo weinig btw hoeft af te dragen dat u onder de kleine ondernemersregeling valt. Dit geldt (helaas) niet als u meer dan zo’n 200 zonnepanelen heeft of als u zelf al btw-ondernemer bent. In dit laatste geval kan de energierekening wellicht op naam van uw partner gesteld worden die dan dit traject doorloopt.