085 833 6669 - Ook op Whatsapp! info@deadministratieonline.nl

Zelfstandigenaftrek is een mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer minder belasting te hoeven betalen. De hoogte van het voordeel wordt bepaald door de politiek en kan ieder jaar weer een ander bedrag zijn.

Je krijgt deze aftrekpost als je voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Je bent ondernemer. De belastingdienst stelt hier wel een aantal voorwaarden aan, bijvoorbeeld: ‘maakt u wel winst’ of ‘bent u wel ‘zelfstandig’ of ‘maakt u wel voldoende uren en loopt u wel enig risico’
  • Je voldoet aan het urencriterium. Ook hier gelden weer aanvullende eisen, om het simpel te houden moet je minimaal 1.225 uur gewerkt hebben in het betreffende jaar. Voor meer informatie over het urencriterium kijk eens bij: urencriterium

Je krijgt geen aftrek over de winst die je behaald hebt als medegerechtigde. Dit komt hoofdzakelijk voor als je commanditair vennoot (commandiet) bent in een CV of als je (alleen) financier bent van de onderneming.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Als je winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kun je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar.

Voorbeeld:

In 2014 is de winst vóór aftrek € 5.000. Je hebt recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.280. Maar de aftrek mag niet hoger zijn dan de winst. De aftrek is dus beperkt tot € 5.000. De winst na zelfstandigenaftrek is € 0. Je hebt dan in 2014 een niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek van € 7.280 – € 5.000 = € 2.280.

In 2015 is de winst vóór zelfstandigenaftrek € 100.000. Je hebt recht op een aftrek over 2015 van € 7.280. De winst na aftrek is € 92.720. Er is in 2015 voldoende ruimte om de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2014 te verrekenen. Na het verrekenen blijft er een winst over van € 92.720 – € 2.280 = € 90.440. Het restant van uw niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is nu € 0.

De aftrek voor 2017 bedraagt € 7.280.

Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek kan verhoogd worden met een startersaftrek van € 2.123 als je:

  • In 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was
  • In die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toegepast heeft

Voor meer informatie over de startersaftrek kun je deze blog eens lezen: Startersaftrek

AOW-leeftijd

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de aftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Verrekenen bij overlijden

Als een ondernemer overlijdt zijn de aftrekmogelijkheden wat ruimer gesteld en kan de aftrek toch toegepast worden:

  • De ondernemer overlijdt.
  • Door het overlijden wordt de onderneming gestaakt.
  • De ondernemer voldoet door zijn overlijden in het jaar van overlijden niet aan het urencriterium.