085 833 6669 - Ook op Whatsapp! info@deadministratieonline.nl

Indien u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten belastingvoordelen. Voor sommige van deze voordelen moet u voldoen aan het urencriterium of het verlaagd urencriterium.

De voorwaarden voor het urencriterium zijn (meestal):

  • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Ook als u niet het hele jaar ondernemer bent moet toch de genoemde 1.225 uren besteed worden aan uw onderneming(en). Het mag niet naar rato toegerekend worden.

Voorbeeld
U start op 1 juli een bouwbedrijf en u bent in dat jaar dus 6 maanden ondernemer. U moet in die 6 maanden minimaal 1.225 uren besteden aan uw onderneming en mag niet dan de helft nemen.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid
Om toch startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid te verkrijgen geldt een verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?
Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium. U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel goed kunnen onderbouwen. Zeker als u later in het kalenderjaar gestart bent is het wijs om alle gemaakte uren goed bij te houden, met een eenvoudige omschrijving van de werkzaamheden.

Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden, dan tellen die uren niet mee voor het urencriterium.

Samenwerkingsverband: uren die niet meetellen
Maakt u als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten, of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen), dan tellen uw gewerkte uren niet mee voor het urencriterium in de volgende situaties:

  • Het samenwerkingsverband is ongebruikelijk en u doet voor 70% of meer ondersteunende werkzaamheden. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als niet-verbonden personen zo’n samenwerkingsverband niet zouden aangaan, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma tussen een tandarts en zijn assistente.
  • De verbonden personen genieten winst als ondernemer, maar u zelf niet. Bijvoorbeeld bij een ondermaatschap.

 

Terug naar de home pagina

Lees meer artikelen uit onze blog