085 833 6669 - Ook op Whatsapp! info@deadministratieonline.nl

Wat is een jaarrekening?

Iedereen kent het begrip jaarrekening wel, maar wat kun je nu eigenlijk met dit document en is het wel echt nodig? Bijna alle administratiekantoren leveren standaard een jaarrekening, dit omdat ze vinden dat het hoort bij het voeren van de administratie. Hier betaal je dan ook flink voor. Toch wordt er op de website van de belastingdienst helemaal niet gesproken over een jaarrekening. Een jaarrekening is helemaal niet verplicht! Je kan prima overweg met een simpele aangifte en een overzichtelijke rapportage. Lees hier meer over in de blog!

De jaarrekening is een financieel jaarverslag van je onderneming, alles wat je dat jaar gedaan hebt wordt in euro’s uitgedrukt en bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Je kunt dan, in grote lijnen, zien wat er het afgelopen jaar gebeurt is en of je wat verdient hebt of misschien wel verlies gemaakt hebt.

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

De balans per 31 december.

  • Een balans is een momentopname en geeft je inzicht in de bezittingen en schulden van je bedrijf
  • De bezittingen, die ook wel activa genoemd worden, staan op de linkerzijde van de balans
  • De schulden, die ook wel passiva genoemd worden, staan aan de rechterzijde van de balans

Zoals het woord balans al aangeeft moeten de totalen van de bezittingen en schulden gelijk zijn aan elkaar. De sluitpost van een balans is het ‘Eigen Vermogen’, dit is de vordering op of de schuld aan de eigenaar van het bedrijf.

De winst- en verliesrekening van het boekjaar.

  • Dit wordt ook wel resultatenrekening of exploitatierekening genoemd
  • Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. De gemaakte omzet wordt bij elkaar opgeteld en daarvan worden alle kosten afgetrokken. Het verschil hier tussen is de winst of het verlies.

Een toelichting op beide.
Hier worden de verschillende posten verder uitgelegd en kun je zien hoe ze opgebouwd zijn.

Een jaarrekening heeft vooral waarde als er recente informatie in staat. De hele maatschappij verandert snel en dat geldt zeker ook voor de cijfers van je onderneming. Ook moet het je duidelijk zijn dat de informatie uit de jaarrekening niets zegt over de toekomst van je bedrijf, het geeft aan wat er in het afgelopen jaar gebeurd is.

Een jaarrekening heb je als ZZP’er niet direct nodig, soms vraagt een financier (bijvoorbeeld de bank) om een jaarrekening. Ook de belastingdienst kan om een jaarrekening vragen, de gegevens die wij standaard verstrekken voldoen echter aan de normen van de belastingdienst.